English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ اسفند ١٤٠٢

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر سامرند مرزنگ

                                          رشته تحصیلی: دکترای پزشکی حرفه ای

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر امیر بهزاد

                                          رشته تحصیلی: دکترای پزشکی حرفه ای

 

 

 

 

 

 

          نام و نام خانوادگی : دکتر بهاء الدین حسینی

                                                     رشته تحصیلی: داروساز