00:14:51 - 05 خرداد 1403

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مهاباد

آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تست

آخرین اخبار آرشیو
مراسم گرامیداشت شهدای خدمت در دانشکده علوم پزشکی مهاباد
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد

مراسم گرامیداشت شهدای خدمت در دانشکده علوم پزشکی مهاباد

03/02/31


برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویی
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد

برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویی

03/02/30

انتخابات شورای صنفی دانشجوی دانشکده علوم پزشکی مهاباد برگزار گردید.


اردوی یک روزه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد

اردوی یک روزه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی

03/02/29


اعزام دانشجویان به اردوی طرح حامیم3
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد

اعزام دانشجویان به اردوی طرح حامیم3

03/02/27

کاروان دانشجویان به اردوی طرح حامیم اعزام شد.


دوشنبه های دانشکده علوم پزشکی مهاباد فرهنگی شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان مهاباد

دوشنبه های دانشکده علوم پزشکی مهاباد فرهنگی شد.

03/02/19

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد دوشنبه های دانشکده علوم پزشکی مهاباد به فرهنگ اختصاص یافت.


دومین جشنواره کشوری زرسا
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد

دومین جشنواره کشوری زرسا

03/02/13

پوستر جشنواره


اولین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی مهاباد برگزار گردید.
برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی مهاباد.

اولین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی مهاباد برگزار گردید.

03/02/12


ترم دوم 1402-1403
عنوان تست

اول

بیابیابتلی ل


میز خدمت الکترونیک
تنظیمات قالب