English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٢ مهر ١٤٠٢

 

 

شماره تلفن دانشکده پرستاری مهاباد

 

تلفن 42234640 کد 044


فاکس: 04442226464