English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٢ مهر ١٤٠٢

تصاویر تجهیزات مهارت های بالینی دانشکده پرستاری مهاباد

 

 

 

 

 

مشاهده تجهیزات: کلیک کنید.