English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر انور خسروی


سمت: مسئول امور عمومی دانشکده پرستاری مهاباد

 


رشته تحصیلی: دانش آموخته دکترای پزشکی

 

تلفن: 42238360-044


ایمیل :

 

 

 

 


 شرح وظایف: کلیک نمایید.