English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢

 

شرح وظایف اساتید محترم در واحد مهارت های بالینی

 

 

اساتید محترم توجه داشته باشند برای تدریس و تمرین در واحد مهارتهای بالینی موارد زیر را در نظر داشته باشند :

1.     جدول تدریس واحد درسی یک هفته قبل از شروع کلاسها بصورت کتبی جهت هماهنگی برنامه کلاسها، جلسات آموزشی و نصب در پانل آموزشی مهارتهای بالینی تحویل  مرکز مهارتهای بالینی گردد.  جدول پرینت شده واحد درسی شامل تاریخ جلسات، روز جلسات، عنوان درس همان جلسه، نام مدرس و تاریخ امتحان می باشد.

2.     گروه بندی دانشجویان برای انجام تمرین واحد های درسی، توسط استاد مربوطه انجام می گیرد برای هر گروه تمرین، از قبل نماینده ای تعیین می گردد. حتما زمان بندی روز تمرین، ساعت تمرین، تعداد گروه های تمرین، نام اساتیدی که در تمرین ها حضور خواهند داشت به این واحد اعلام گردد.

3.     خدمات آموزشی بر اساس سر فصل های ارائه شده از طرف برنامه ریزی به استاد مربوطه تحویل داده می شود . چنانچه استاد مربوطه درخواست تجهیزات یا لوازم دیگری را داشته باشد لطفا از قبل یه این واحد اطلاع دهد که در صورت مقدور بودن در اختیار ایشان قرار بگیرد .

4.      حضور و غیاب، آشنایی و اجرای قوانین مهارتهای بالینی، یونیفرم دانشجویان و نحوه حضور دانشجویان در کلاس مهارتهای بالینی بر عهده استاد مربوطه می باشد.  قوانین مهارتهای بالینی در دفترچه ای ویرایش گردیده و در اختیار دانشجوی ترم اولی قرار می گیرد

5.     جهت برگزاری بهتر کلاس درس ، استاد مربوطه چند دقیقه قبل از شروع رسمی کلاس در واحد مهارتهای بالینی حضور بهم رساند تا هماهنگی های لازم برای درس همان جلسه صورت گیرد .

6.     شروع و پایان کلاسها طبق برنامه اعلام شده از سوی واحد برنامه ریزی خواهد بود مدیریت تنظیم زمانی کلاسهای خارج از برنامه بر عهده مسئول مهارتهای بالینی می باشد در ساعات 30/12 الی 30/14 به علت تقارن بودن با زمان نماز و استراحت و نهار دانشجویان کلاس درسی برگزار نمی گردد.

7.     در صورت کنسل شدن کلاسها در این واحد استاد مربوطه سریعا به این مرکز اطلاع دهد تا چنانچه این تایم زمانی برای استاد دیگری مورد نیاز  بود در اختیار ایشان قرار گیرد و بایستی برای برگزاری کلاس جبرانی  هماهنگی های لازم با مسئول مهارتهای بالینی صورت پذیرد .

8.     در موقع استراحت در زمان بین دو کلاس  دانشجویان بیرون واحد مهارت های بالینی باشند .

9.     اساتید جدیدالورود در صورت امکان قبل از شروع کلاسها با تجهیزات و کار با مانکن های واحد مهارتهای بالینی آشنایی کافی را کسب نمایند.

10.                        برگزاری دو کلاس همزمان در یک اتاق از واحد مهارتهای بالینی امکان پذیر نیست.

11.                        برگزاری امتحانات پایان ترم بایستی با  چک لیست انجام و یک نمونه جهت بایگانی به این واحد تحویل داده شود .

12.                        کلیه پیشنهادات و درخواستهای اساتید جهت بهبود کیفیت مهارتهای بالینی ، بصورت کتبی به  مسئول مهارتهای بالینی تحویل داده شود.

13.                         اساتید توجه داشته باشند که در استفاده از مولاژ ها طبق آیین نامه دقت لازم را به عمل اورند و در صورت ایجاد خرابی یا مشکلات دیگر از قبیل نوشتن روی مانکن ها و ... را در همان جلسه بصورت کتبی به مسئول مهارتهای بالینی  گزارش نمایند .

14.                        لازم به ذکر است در صورت نیاز به برگزاری جلسه تمرین قبل از امتحان ، حتما بایستی نماینده  دانشجویان با واحد مهارتهای بالینی هماهنگ های لازم را بعمل آورد و حضور اساتید مربوطه در جلسه تمرین الزامی می باشد .

15.                         پوشیدن یونیفرم  برای مدرسان محترم الزامی می باشد.

16.                         تغییر ساعت کلاس یا نوع درس به صورت کتبی به واحد مهارتهای بالینی حداقل دو روز قبل از جلسه مورد نظر اعلام گردد.

17.                        واحد مهارتهای بالینی از تحویل مولاژ و وسایل به خارج از محیط مهارتهای بالینی  معذور می باشد.

18.                        بعد از اتمام کلاس ها در این واحد،  استاد مربوطه در صورت عدم حضور مسئول مهارتهای بالینی جهت بستن کلاس ها با مسئول برگزاری کلاس ها هماهنگ شود .