21:29:48 - 24 تیر 1403

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مهاباد

آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

                          نام و نام خانوادگی : دکتر امید صادق امیری

 

                          رشته تحصیلی: داروساز

            

                          ایمیل:shabakeh.mahabad@umsu.ac.ir

                                                 

                                      تلفن: 42223500-044

                                                       

                                      فاکس: 42226464-044

 

تنظیمات قالب