19:24:48 - 24 تیر 1403

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مهاباد

آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف واحد برنامه ریزی

 

 • برنامه ریزی آموزشی و انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های مختلف تحصیلی
 • مطالعه، بررسی و همکاری در خصوص برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی
 • بررسی و نظارت بر مسائل آموزشی دانشجویان، نظارت بر حسن انجام و اجرای قوانین و آئین نامه های آموزشی طبق برنامه، سرفصل و ارائه اصلاحی به مقامات ذیربط.
 • انجام بررسی های مربوط به استانداردهای یادگیری به کمک مدیران گروه آموزشی و تنظیم تقویم آموزشی دانشجویان دانشکده با توجه به ضوابط دانشگاه.
 • تنظیم و ارسال برنامه های کلاسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی پرستاری به قسمتهای مورد نیاز دانشگاه و دانشکده
 • ارسال برنامه های کارآموزی دانشجویان در به مراکز بهداشتی – درمانی و آموزشی درمانی دانشگاه و دانشکده
 • تنظیم و ارسال دعوتنامه های کلاسی و امتحانی برای اساتید مدعو و اساتید دانشکده
 • تنظیم و صدور دفترچه راهنما برای دانشجویان در تمامی مقاطع در هر ترم به تعداد دانشجویان
 • عضو کمیته  نقل و انتقالات دانشجویان و تنظیم و ارسال جدول نقل و انتقالات از طریق سایت به دانشگاه
 • صدور گواهی تدریس به اساتید مدعو و اساتید دانشکده
 • ثبت برنامه های کلاسی و امتحانی تمامی مقاطع تحصیلی در سایت سماء در هر ترم تحصیلی
 • بررسی نقل و انتقالات دانشجویان مقصد از طریق سایت وزارت
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
تنظیمات قالب