20:45:16 - 24 تیر 1403

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مهاباد

آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف:

1- نظارت بر برنامه ریزی و تدوین برنامه های محوری فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان، اساتید، کارکنان

2-نظارت بر برنامه ریزی، برگزاری و بزرگداشت مناسبتهای متناسب با اوقات فراغت دانشجویی

3- نظارت بر اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه های فرهنگی

تنظیمات قالب