20:21:50 - 24 تیر 1403

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مهاباد

آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

       مسئول امور عمومی دانشکده

نام و نام خانوادگی: مهندس قاسم امینی

رشته تحصیلی: مهندسی و مدیریت منابع آب

ایمیل: amini.ghassem@gmail.com

        amini.ghassem@yahoo.com

تلفن: 04442234640

تنظیمات قالب