21:35:20 - 24 تیر 1403

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مهاباد

آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: شادی شاه نظر
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: کامپیوتر
سمت: مسئول it دانشکده
ایمیل:  daneshkadeh.mahabad@umsu.ac.ir
شماره مستقیم: 42242449-044

تنظیمات قالب