20:22:20 - 24 تیر 1403

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مهاباد

آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: انار لاوژه

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: پرستاری

سمت: مسئول کتابخانه دانشکده

شماره تماس: 04442234640

سال تاسیس کتابخانه:1398

تنظیمات قالب