21:34:53 - 24 تیر 1403

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مهاباد

آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی مسئول واحد برنامه ریزی: سیده زهرا حسینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه
ایمیل: [hoseini92.zahra@gmail.com]
تلفن مستقیم: 42444256-044
داخلی: ـ
فاکس: 42226464- 044

تنظیمات قالب