21:29:21 - 24 تیر 1403

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مهاباد

آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

رسالت رشته پرستاری

رشته ای مستقل و شاخه ای از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن به عنوان عضوی از تیم بهداشت در عرصه های مختلف مربوط به ارائه خدمات بهداشتی ، آموزشی ، پژوهشی ، مشاوره ای ، پیشگیری , مدیریتی و حمایتی ، مراقبت های درمانی و توانبخشی می پردازند . این رشته دارای دوره های کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا می باشد.

 

کارشناسی پرستاری

اولین مقطع تحصیلی رشته پرستاری است که برنامه آن بر اساس ضوابط علمی و ارزش های اسلامی تهیه و تدوین شده است. آموزش پرستاری در سطح کارشناسی زمینه ساز تربیت پرستار حرفه است که به عنوان یک پرستار عمومی بتواند بررسی و شناخت وضعیت سلامت ، ارائه خدمات و هماهنگی مراقبت ها را در عرصه های مختلف به فرد ، خانواده و جامعه عهده دار شود.

 

رسالت (Mission) :

رسالت در مقطع کارشناسی تربیت نیروی انسانی آگاه ، متعهد ، خبره و کارآمدی است ، که با کسب توانائی های حرفه ای و بهره مندی از دانش روز خدمات مورد نیاز بهداشتی ، مراقبتی و توانبخشی مقرون به صرفه را در بالاترین سطح استاندارد جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه بتواند ارائه دهد. این مهم از طریق آموزش ، پژوهش و توسعه دانش پرستاری میسر می باشد.

 

دورنما (Vision):

براساس این برنامه آموزشی در ده سال آینده همگام با دنیای در حال تغییر فراگیرندگان این رشته طبق استانداردهای منطقه ای جهانی آموزشی خواهند دید؛ دانش آموختگان این رشته جایگاه خود را در عرصه های مختلف ارائه خدمات در کلیه سطوح پیشگیری مشخص و تثبیت خواهند نمود؛ در سطح ملی پست ها را اشغال نموده؛ خدمات اثربخش و مقرون به صرفه در جهت اعتلای سطح سلامت جامعه و بهبود کیفیت زندگی مددجویان ارائه خواهند داد؛ و در سطح منطقه ای و بین المللی مطرح خواهند بود.

 

هدف کلی (Aims):

هدف کلی آموزش پرستاری در مقطع کارشناسی، تربیت افرادی که قادر باشند به عنوان عضوی از تیم سلامت به ارائه خدمات مراقبتی و بهداشتی، آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، مدیریتی و حمایتی و توانبخشی جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه بپردازند.

 

نقش های دانش آموختگان (Role definitions) :

نقش های دانش آموختگان شامل: نقش مراقبتی و بهداشتی، آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای، مدیریتی و حمایتی، و توانبخشی می باشد.

 

شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

* به صورت متمرکز و از طریق آزمون سراسری می باشد.

 

آرایش دروس

تعداد کل واحد ها بر اساس آخرین بازنگری رشته در سال 1384 : 135 واحد

طول دوره : 4 سال

تعداد واحد دروس عمومی : 25 واحد

تعداد واحد دروس پایه : 16 واحد

تعداد واحد دروس اصلی : 12 واحد

تعداد واحد دروس تخصصی : 46 واحد

تعداد واحد دروس کارآموزی : 12 واحد

تعداد واحد دروس کارآموزی در عرصه : 24 واحد

 

مقطع کارشناسی ارشد

 1. گرایش ویژه
 2. گرایش داخلی و جراحی
 3. روان پرستاری

 

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

نام و تعریف رشته

دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه

تعریف رشته : پرستاری مراقبت های ویژه یک شاخه اختصاصی از رشته پرستاری است که از طریق بهینه سازی مراقبت های پرستاری از بیماران بد حال و نیازمند به مراقبت های ویژه ، تقویت مبانی مدیریتی ، آموزشی ، پژوهشی ، اخلاق و رفتار حرفه ای ، موجبات مراقبت پرستاری ، کاهش مرگ و میر و عوارض بیماری در بخش های ویژه را فراهم می سازد .

 

ارزش ها و بارورها ( Values )

پرستار که از سویی با سلامت انسان به عنوان موجودی چند بعدی با همه ویژگیهای جسمی ، روانی ، اجتماعی و اخلاقی سرو کار دارد و از سویی دیگر بر اساس نظام ارزشهای اسلامی حاکم بر جامعه ، ملزم به رعایت حقوق انسانها و برقراری عدالت اجتماعی می باشد، باید از طریق خدمت رسانی مناسب پرستاری و انجام مراقبت های پرستاری به بیماران بدحال در تحقق ارزشها و باورهای فوق تلاش نماید

 

چشم انداز ( Vision )

چشم انداز رشته کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه برای بهبود وضعیت پرستاری این رشته در سرتاسر کشور در ده سال آینده عبارت است از :

 1. ارتقاء استانداردهای مراقبتی و بهینه سازی وضعیت مراقبت های درمانی در بخش های ویژه
 2. به حداقل رساندن مرگ و میر بیماران بدحال با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی
 3. افزایش بکارگیری تدابیر مدیریتی ، آموزشی و پژوهشی در مراقبت های ویژه پرستاری
 4. افزایش توجه مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت به بخش های ویژه بیمارستانها و روند درمان بیماران بد حال

 

رسالت رشته (Mission)

رسالت رشته کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه عبارت از کاهش مرگ و میر و عوارض بیماران بستری در بخش های ویژه و گسترش ساختاری در ارتقاء روند مراقبت های پرستاری و تربیت دانش آموختگانی کارآمد با توانائیها و فراتوانائیهای لازم می باشد

 

اهداف کلی رشته ( Aims )

هدف کلی رشته کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه ، تربیت دانش آموختگانی است که دارای دانش ، نگرش و عملکرد لازم در زمینه حوزه کاری اصلی ( مراقبت از بیماران بدحال ) و توانائیها و فراتوانائیهای لازم ( رفتار حرفه ای ، مهارت های ارتباطی ، فناوری اطلاعات ، خود آموزی مادام العمر، پژوهش ، مدیریت و ارتقاء کیفیت ، حل مساله و ... ) بصورت ذیل باشند :

 1. دانش پرستاری
 2. ارتقاء نگرش و عملکرد لازم در مورد مراقبت از بیماران بد حال
 3. ارتقاء مهارت های ارتباطی و مهارت های میان فردی و درون گروهی بهینه در دانش آموختگان
 4. ارتقاء نگرش و مهارت های لازم در مورد رفتار حرفه ای
 5. ارتقاء دانش، نگرش و مهارت لازم در زمینه پژوهش های کاربردی
 6. ارتقاء دانش ، نگرش و حمایت لازم در مورد فناوری داده ها
 7. ارتقاء دانش، نگرش و مهارت مناسب در زمینه کاربرد مدیریت ، برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت مستمر در امور مراقبت و آموزش مرتبط با بیماران بدحال
 8. ارتقاء فراتوانایی خودآموزی مادام العمر از طریق تقویت مهارتهای خود ارزیابی و ارتقاء خود
 9. ارتقاء فراتوانایی نقد خلاقانه و حل مساله در شرایط بحرانی

 

نقش های دانش آموختگان ( Role Definition )

دانش آموختگان این رشته دارای نقش های مراقبتی ، آموزشی ، پژوهشی و مدیریتی می باشند.

وظایف حرفه ای دانش آموختگان ( Task Analysis )

 

وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش مراقبتی

 • ارائه ماهرانه مراقبت های پرستاری و اجرای مداخلات لازم پرستاری
 • انجام ارزیابی های لازم ( غیر تهاجمی ) و کمک در انجام ارزیابی های تهاجمی
 • تفسیر و تحلیل داده های جمع آوری شده در مورد بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه
 • بکار بستن قواعد و رفتار حرفه ای در تعامل با همکاران ، بیمار ، خانواده ، و همراهان وی

 

وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش آموزشی

 • روزآمد نمودن مستمر دانش و مهارت با استفاده از روشهای متداول آموزش مداوم
 • آموزش به سایر دست اندر کاران در امر مراقبت های بیماران بدحال در بخش
 • آموزش به دانشجویان سایر مقاطع رشته پرستاری در بخش های مراقبت های ویژه
 • ارائه آموزش های لازم به بیمار، همراهان و خانواده وی در بخش های مراقبت های ویژه

 

وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش پژوهشی

 • طراحی و انجام پژوهش های کاربردی در مورد مشکلات و چالش های موجود در بخش های مراقبت های ویژه بیماران بدحال
 • تولید شواهد و مقالات در منابع معتبر در مورد مراقبت بیماران بدحال
 • انجام پروژه های مشترک با سایر مراکز و تولید ارائه شواهد قابل تعمیم به کل کشور
 • ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقات موجود در داخل و خارج از کشور در زمینه مراقبت های بیماران بدحال

 

وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش مدیریتی

 • تحلیل نظام ارائه خدمات پرستاری به بیماران بدحال در بخش های ویژه
 • بهینه نمودن روند ارائه پرستاری به بیماران بدحال از طریق طراحی و اجرای مداخلات
 • بکارگیری ابزارها و روش های مدیریتی جهت ارتقاء عوامل موثر بر مراقبت پرستاری و کاهش میزان مرگ و میر ، عوارض و ناخوشی بیماران بدحال
 • ارائه مشاوره به مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت در زمینه تصمیم سازی های مرتبط با بخش های ویژه و بیماران بدحال
 • فراهم نمودن زمینه همکاری موثر و متقابل بصورت یک گروه بین همکاران شاغل در بخش
 • اثر گذاری بر رفتار انسان ها به عنوان یک الگوی حرفه ای

 

شرایط و نحوه پذیرش در رشته

داوطلبان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه علاوه بر صلاحیت های عمومی باید شرایط ذیل را داشته باشند .

الف – دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته پرستاری مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مواد آزمون ضریب

زبان 2

پرستاری داخلی و جراحی 2

پرستاری مراقبت های ویژه 5

بهداشت روان 1

ب – سلامت کامل جسم و روان

ج – موفقیت در آزمون ورودی

 

مواد آزمون و ضرائب آن:

مواد آزمون

ضریب

زبان

2

پرستاری داخلی و جراحی

2

پرستاری مراقبت های ویژه

5

بهداشت روان

1

کل واحد های دوره :39

دروس پایه ( اصلی ): 7 واحد

دروس تخصصی: 19 واحد

پایان نامه :6 واحد

تاریخ اجرا: پاییز 1387

دروسی شامل کامپیوتر – زبان تخصص – سیستمهای اطلاع رسانی و فیزیولوژی عمومی جمعا" به تعداد 7 واحد در معدل کل محسوب نمی شود .

 

کارشناسی ارشدآموزش پرستاری (گرایش داخلی- جراحی)

 

هدف رشته :

تربیت افرادی لایق ، متعهد و متبحر می باشد بطوری که بتوانند بر مبانی علوم پرستاری و متون علمی موجود احاطه یافته در اثر آشنایی با روشهای پیشرفته تحقیق در علوم و بدست آوردن کارآیی و لیاقت و مهارت علمی و عملی لازم مجموعه را به گونه ای کسب کنند که بخوبی بتوانند در هر یک از ابعاد پرستاری آموزش ، پژوهش و مدیریت فعالیت نموده و بدین ترتیب کمبودهای موجود اعضاء علمی دانشگاه ها و نیروی انسانی مراکز بهداشتی جبران نمایند.

 

طول دوره و شکل نظام:

براساس آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته) مصوب شورایعالی برنامه ریزی انقلاب فرهنگی حداقل طول دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته) رشته پرستاری 3 سال و حداکثر مجاز طول تحصیلات این دوره برای دانشجویان تمام وقت 2 سال و برای دانشجویان نیمه وقت برابر مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.

 

نقش و توانایی:

دانشجویانی که این دوره آموزشی را طی می‌کنند می‌توانند در صورت داشتن شرایط لازم در مؤسسات آموزش عالی به امر تدریس و تحقیق پرداخته و همچنین ضمن کمک به امر برنامه ریزی در مؤسسات و مراکز درمانی و بهداشتی یا مراکز تحقیقاتی انجام وظیفه نمایند.

 

ضرورت و اهمیت:

باتوجه به گسترش روز افزون دامنه علم پرستاری و تحقیقات دامنه‌داری که طی صد سال اخیر انجام گردیده و نیاز به شناخت عوامل مختلف بیماریزا و ارتباط آنها با انسان و نیاز روزافزون مؤسسات آموزش عالی و مراکز بهداشتی درمانی به مدرس و مدیر پرستاری متعهد و متبحر و نیز جهت کوشش در پژوهشهای علمی برای نیل به خودکفایی و آماده نمودن افراد جهت ادامه تحصیل تا مرحله دکتری علمی دایر نمودن این دوره و اهمیت آن مشخص می‌گردد و تأسیس این دوره در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران کاملاً ضرورت دارد.

 

شرایط ورود:

داوطلبین بعلاوه دارا بودن شرایط عمومی گزینش دوره کارشناسی ارشد مصوب شورایعالی برنامه ریزی باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی (لیسانس) در رشته پرستاری یا لیسانس پرستار ماما باشند.

مواد آزمون ضریب

زبان

پرستاری داخلی و جراحی

پرستاری مراقبت های ویژه

بهداشت روان

کل واحد های دوره :39

دروس پایه ( اصلی ): 7 واحد

دروس تخصصی: 19 واحد

پایان نامه :6 واحد

تاریخ اجرا:پاییز 1389

دروسی شامل کامپیوتر – زبان تخصص – سیستمهای اطلاع رسانی و فیزیولوژی عمومی جمعا" به تعداد 7 واحد در معدل کل محسوب نمی شود .

 

 

 

دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته رشته روان پرستاری: (Psychiatric Nursing)

تعریف رشته:

رشته روان پرستاری شاخه ای از رشته پرستاری است که با تلفیق آموخته های آموزشی و بکارگیری اصول ارتباطات انسانی و نظریه های روان پرستاری و همچنین با کسب مهارت و تبحر کافی در زمینه مراقبت های پرستاری، به افرادی که به اختلالات روانپزشکی، ناتوانیهای یادگیری و هوشی دچار می باشند خدمت رسانی می کند.

فلسفه گروه آموزشی روانپرستاری

آموزش و تربیت دانشجویان ماهر، توانمند، فرهیخته، متعهد و کارآمد با ارزشهای والای انسانی نشات گرفته از تعلیم و تربیت اسلامی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه با رویکرد جامع نگر در جهت تامین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مددجویان با تاکید بر حفظ سلامت روان افراد .

باورها:

 • انسان به عنوان جانشین خدا دارای کرامت، قداست، حرمت و منزلت والایی بوده و از حقوق همه جانبه به منظور ارتقاء سلامت بر خوردار می باشد.
 • رعایت عدالت اجتماعی و رعایت حقوق یکسان با سایر بیماران در ارایه مراقبت بهداشتی به مددجویان روانی امری ضروری است.
 • حق مشارکت و مددجو در تصمیم گیری های مربوط به سلامت مددجو از حقوق اصلی آنهاست.
 • برنامه های آموزش پرستاری در این مقطع در جهت تربیت افراد به منظور رسیدن به خلاقیت، ابتکار، شایستگی، خودباوری، خودکفایی و دانش پذیری می باشد.
 • دانش آموختگان این مقطع از توانمندیهای بالقوه خود در جهت قضاوت، رشد و شکوفایی حرفه پرستاری و اخلاق انسانی بهره برده و افرادی مسئول، کارآمد و اثر بخش در جایگاه خود می باشند.

دورنما(چشم انداز):

در 10 سال آینده این دوره در کشور از لحاظ استاندارد های ملی و منطقه ای در شاخص های توسعه سلامت روانی در سطح فردی، خانواده و جامعه شاخص های آموزشی  پژوهشی، در منطقه در ردیف کشورهای مطرح خواهد بود.

رسالت:

رسالت این دوره، تربیت پرستاران آگاه، متبحر و متعهد است که با بکارگیری دانش و مهارت کافی به مراقبت بیماران روانپزشکی و حفظ و ارتقا سلامت خانواده و جامعه در سطوح مختلف پیشگیری می پردازند.

نقش های دانش آموختگان در جامعه:

مراقبتی، آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، تشخیصی(پایش)، پیشگیری، مدیریتی

وظایف حرفه ای دانش آموختگان:

الف: نقش مراقبتی(در تیم درمان):

 

 • ارزیابی مشکلات جسمی و روانی مددجویان
 • انجام مداخلات و مراقبت های پرستاری برای مددجویان مبتلا به اختلالات روانی در شرایط مختلف
 • انجام مراقبت های پرستاری مرتبط با مداخلات درمانی، مبتنی بر شواهد و در تیم درمان
 • اجرای به موقع دستورات دارویی برای مددجویان روانی
 • ارائه گزارشات مبتنی بر شواهد در مورد عوارض دارویی
 • پیگیری بیماران و ارایه مراقبت های لازم در منزل
 • توانمندسازی بیماران در زمینه های مراقبت از خود و فعالیت های روزمره زندگی- حل مشکل، مهارتهای ارتباطی، اجتماعی و غیره

 

ب: نقش آموزشی:

 

 • آموزش بهداشت روانی به گروه های مختلف سنی و جنسی، در سطوح مختلف پیشگیری
 • برگزاری دوره های آموزشی مرتبط برای مخاطبین شاغل در مراکز روانپزشکی
 • مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان دوره کارشناسی در عرصه های ارائه خدمات سلامت

 

ج:نقش پژوهشی:

 

 • نیاز سنجی و شناسایی مشکلات در حیطه روان پرستاری
 • طراحی، انجام، ارزشیابی و انتشار طرح های تحقیقاتی مرتبط
 • مشارکت در طراحی، انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط در نظام سلامت

 

د: نقش مشاوره:

انجام مشاوره های روان پرستاری برای مددجویان

ه:نقش تشخیصی:

ارزیابی مددجویان روانی به منظور تشخیص نیاز مددجویان به خدمات پرستاری در بخش های روانپزشکی

و:نقش پیشگیری:

همکاری، هماهنگی و اجرای برنامه های غربالگری مرتبط با رشته در جامعه

ی: نقش مدیریتی:

 

 • مدیریت بخش اعصاب و روان در نقش سوپروایزر، سرپرستار و یا مدیریت پرستاری
 • مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های مرتبط با مدیران
 • اجرای اصول حاکمیت بالینی در بیمارستان

 

 

واحد های ارائه شده:

 

اخلاق حقوق و قاون در روان پرستاری(1.5 واحد)
نظریه ها، الگوهای روان پرستاری و کاربرد آن(2واحد)
مدیریت پرستاری در بخش های روان پزشکی(1.5)
روش های آموزش(1.5 واحد)
داروشناسی اختصاصی(سایکوفارماکولوژی)(1.5)
اصول سلامت روان و روان پرستاری(1.5)
اصول مشاوره و روان پرستاری(1واحد)
اختلالات روانی بزرگسالان(2واحد)
مداخلات روان پرستاری فردی(2واحد)
روان پرستاری گروهی و خانوادگی(2 واحد)
مداخلات روان پرستاری کودکان و نوجوانان(2واحد)
اختلالات روانی سالمندان(1.5)
پرستاری اعتیاد(1واحد)
فوریت های روان پرستاری(1واحد)
پایان نامه(4 واحد)

 

 

شرایط و نحوه پذیرش در رشته:

مواد آزمون و ضرایب ان به شرح زیر است:

 

 

 

پرستاری داخلی-جراحی

2

پرستاری کودکان

2

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

2

پرستاری بهداشت جامعه

2

روان پرستاری

4

زبان عمومی

2

جمع

14

 

شرح وظایف مدیر گروه پرستاری

 1. تنظیم برنامه های آموزشی هر نیمسال
 2. هماهنگی در برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشکده و پیگیری موارد
 3. هماهنگی جهت پیشگیری از تداخل برنامه های آموزش بالینی در بیمارستانها یا دیگر گروههای دانشکده و سایر دانشکده ها
 4. بررسی وبازنگری آرایش دروس بر اساس تغییر سر فصل ها و برنامه بخش ها
 5. هماهنگی با سایر دانشکده ها یا بخش ها جهت ارائه دروس مورد نیاز دانشکده در هر نیمسال
 6. همکاری دربرنامه ریزی و تنظیم برنامه های امتحانات میان ترم و پایان ترم
 7. کنترل ، توزیع و تعدیل مناسب واحدها برنامه های آموزشی گروهها
 8. تهیه وتنظیم کارنامه فعالیت های اعضائ پرستاری و ارائه به معاونت آموزشی
 9. گزارش اضافه کار مربیان غیر هیئت علمی
 10. شرکت فعال در جلسات مختلف
 11. همکاری و مشارکت در برگزاری کارگاه آشنایی با دانشگاه جهت دانشجویان جدیدالورود
 12. بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان مهمانی و انتقالی و هماهنگی ثبت نام آنان
 13. مشاوره دانشجویان در برنامه حذف واضافه و حذف نهایی
 14. رسیدگی به شکایات و مشکلات آموزشی دانشجویان و مربیان و تلاش در جهت حل آن

 

 

 

فعالیتهای اساسی اعضای هیئت علمی( طبق ماده 10 آ یین نامه استخدامی)

 1. آموزشی (نظری و عملی )
 2. پژوهشی
 3. توسعه فردی
 4. فعالیتهای اجرایی و مدیریتی
 5. ارائه خدمات بهداشتی درمانی، تخصصی و ارتقاء سلامت
 6. فعالیت های تخصصی در خارج از دانشگاه
 7. فعالیتهای فرهنگی

 

 

 

اعضای گروه پرستاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر عزیز شمسی

دانشیار

2

سیده زهرا حسینی

مربی

 

1- آموزش:

آموزش شامل تدریس دروس نظری، عملی، کارگاهی، آزمایشگاهی و آموزش بالینی خواهد بود. قبول مسئولیت استاد راهنما یا مشاور دانشجویان، سرپرستی پایان نامه ها، تدریس و یا شرکت در کنفرانس های آموزشی گروه، تدوین و طراحی برنامه های درسی و آزمایشگاه، بازنگری برنامه های آموزشی و دروس، طرح روشهای امتحانی و برگزاری امتحانات، شرکت در برنامه های آموزشی عموم مردم، تولید نرم افزارها و لوح های فشرده چند رسانه ای نیز از جمله فعالیت های آموزشی یک عضو هیئت علمی خواهد بود.

 

2- تحقیق و پژوهش:

فعالیت های تحقیقاتی شامل بررسی اولویت های پژوهشی، اجرای طرح های پژوهشی، راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی، ارائه مقاله در سمینارها و همایش های داخلی و خارجی، چاپ و انتشار مقالات، کتب علمـی و ترجمه کتب، اختراع و ابتکار جدید و ارائه فعالیت های نوین در حیطه های مختلف می باشد. در این ارتباط همکاری با مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و صنایع داخلی و خارجی و ارائه طرح های مشترک و اخذ گرانت و جذب منابع مالی خارج از دانشگاه باید مدنظر قرار گرفته شود.

 

3- توسعه فردی:

تلاش به منظور افزایش توانایی های فردی(دانش و مهارت ها) یک عضو هیئت علمی که عهده دار مسئولیت های مدرس، پژوهشگر، درمانگر و حفظ سلامت جامعه خواهد بود، می باشد. اعضای هیئت علمی می باید براساس نتایج حاصل از ارزشیابی سالیانه خود سعی در برنامه ریزی به منظور رفع کاستی های احتمالی و از بین بردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و نیز به روز نمودن آگاهی های عمومی و تخصصی خود بنمایند. در این ارتباط گذراندن دوره های کوتاه مدت و میان مدت داخلی و خارجی، شرکت در همایش ها و کارگاه های مختلف و آموزش از راه دور باید در نظر گرفته شود. عضو هیئت علمی موظف است در سنوات مشخص شده رتبه علمی بالاتر را کسب نماید و علاوه بر ارتقاء دانش فردی مهارت های لازم را جهت انتقال دانش خود به فراگیران را کسب نماید.

 

4- فعالیت های اجرایی و مدیریتی:

با توجه به ساختار دانشگاهها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پذیرش مسئولیت های اجرایی و مدیریتی یکی از وظایف مهم اعضای هیئت علمی که توانایی این امر را دارند می باشد. در این ارتباط قبول مسئولیت های مختلف در بخش، گروه، دانشکده، بیمارستان و دانشگاه، عضویت در شوراها و کمیته های مختلف، قبول مسئولیت در حوزه های ستادی وزارت متبوع و شوراها و مجامع آن، مشارکت در برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک از اهم این وظایف می باشد.با توجه به آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی ، داوری مقالات، طرح ها و پایان نامه های پژوهشی و ویراستاری مجلات و کتب علمی از مقولات دیگر فعالیت های اجرایی است.

 

5- ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سلامت:

در دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی برخی از اعضای هیئت علمی وظیفه مستقیم ارائه خدمات درمانی را بر عهده دارند، ولی بطور کلی اعضای هیئت علمی این دانشگاهها به نحوی در ارتقاء سلامت جامعه نقش دارند. در ارتباط با ارائه خدمات درمانی، انجام برنامه های ویزیت بیماران در بخش و درمانگاه، انجام عمل های جراحی مختلف، شرکت در تیمهای جراحی، انجام مشاوره های پزشکی، انجام امور پاراکلینیکی مختلف(شامل فعالیتهای آزمایشگاهی، رادیولوژی، اندوسکوپی، اعمال تشخیصی قلب و عروق و...) و شرکت در برنامه های کشیک شبانه(آنکالی) از اهم این فعالیت ها می باشند.

 

6- فعالیت های تخصصی در خارج از دانشگاه:

ارائه خدمات غیر مستقیم در ارتباط با تخصص و شغل فرد با انتظاری که از او می رود در این حیطه قرار می گیـرد. این خدمـات می تواند به موسسـه آموزشـی و یا جامعـه ارائه گردد. از این فعالیت ها می توان مشارکت در انجمن ها و گروه های حرفه ای، ارائه خدمات مشاوره ای علمی و تخصصی به جامعه، شرکت در گردهمایی ها و مواردی از این قبیل را نام برد.

 

7- فعالیتهای دینی ،فرهنگی، اجتماعی :

هر عضو هیئت علمی بایستی با توجه به پشتوانه اعتقادی فرهنگی و علمی خود در ارتقا و تحکیم مبانی دینی و خودباوری ملی و اعتماد به نفس کارکنان ،همکاران ،دانشجویان و انتقال تجارب علمی و هدایت آنها ،جهت رفع مشکلات د حد امکان فعالیت نمایند و نوع فعالیتهای این حیطه و نحوه امتیاز بندی بر اساس آیین نامه ارتقا محاسبه می شود.

مشارکت در برنامه های بسیج جامعه پزشکی، ویزیت رایگان ،عضویت در انجمنهای خیریه،حضور در طرحها و اردوهای فرهنگی مانند راهیان نور و طرح معرفت از مصادیق این بخش می باشند.

 

 

منابع :

 1. سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 2. سایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 3. سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران
تنظیمات قالب