20:10:42 - 24 تیر 1403

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مهاباد

آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارشناس آموزش

نام و نام خانوادگی: جلال شیخه پور

ایمیل: shikhapourjalal@gmail.com

تلفن مستقیم: 42234640-044

فاکس: 42226464- 044

تنظیمات قالب