19:55:34 - 24 تیر 1403

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مهاباد

آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اعضای گروه تکنولوژی اتاق عمل (در حال اخذ مجوز):

1- شیدا محمدی خواجلو (کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی)

2- کلثوم عبدالهی (کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی)

3- سلیمان بیدار (کارشناسی ارشد پرستاری گرایش پرستاری مراقبت های ویژه با پایه اتاق عمل)

4- سالار عبدالله نژاد (کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل با پایه اتاق عمل)

تنظیمات قالب